Olemmeko pudonneet digikuiluun?

Koulutus - Konsultointi - Kehittäminen

Olemmeko pudonneet digikuiluun?

23.10.2020 datalaaki konsultointi koulutus Office365 pilvipalvelut Teams 0

Koronakevään myötä uutisoitiin kuinka eri organisaatioissa, yrityksissä ja varsinkin kouluissa on tehty valtavia digiloikkia. Ok, jonkinlaisia hyppäyksiä on tehty, mutta useissa tapauksissa tarvitaan todeeelllla pitkiä loikkia.

Joillekin tahoille on syntynyt viimeisien aikojen myötä, niin suuri digikuilu, että ollaankin pudottu digikuiluun. Digirotkon leveys on niin suuri, että meidän täytyy rakentaa digisilta, päästäksemme kuilun toiselle puolelle. Ei riitä alkuunkaan, että sieltä kynä-vihkoyhteisöstä mennään etätöihin ja pidetään verkkokokouksia teamseilla ja zoomeilla. Ehei, ei. Tuolloin ollaan vasta opittu hyödyntämään vain pientä osaa nykyajan työvälineistä.

Osaaminen on jäänyt usein hyvin repaleiseksi, osataan vain palasia kokonaisuudesta. ”Jos opetellaan/opetetaan vain joka toinen aakkonen, niin sanojen ja tekstien ymmärtäminen ei ole kovinkaan helppoa.”

Työ ja työvälineet

Työtehtävät eivät ole kovin muuttuneet 20 vuodessa, mutta ei niitä tarvitse enää 20 vuotta vanhoilla työvälineille tehdä. Käytössämme on pilvipalveluita, uusia viestintä- ja tiedonhallintavälineitä, teemme yhä enemmän töitä mobiililaitteilla ja tieto on siellä missä käyttäjäkin. Organisaatioissa on aika tarkastella mitä välineitä on tarjolla, mikä soveltuu mm. etätyöskentelyyn ja miten oikeita työvälineitä voi parhaiten hyödyntää, mutta ennen kaikkea osataanko niitä käyttää.

Katso ympärillesi. Mitä kaikkea verkkokokousten/etäopetuksen/-opiskelun ympärille kuuluu. Mitä tarvitset, mikä soveltuu mihinkin työhön. Onko ongelmia niiden käytössä. Miten helposti pääset tarvitsemaasi tietoon käsiksi. Millaista tukea tarvitset työssäsi.

Osaava henkilöstö on organisaation voimavara, varsinkin etätyössä, jossa yhteydet, viestintä, pääsy tietoon sekä yhteinen tekeminen (vaikkakin etäällä) tulee sujua joustavasti ja ilman tukea.

Teams tulevaisuuden työpöytä

Microsoftin panostus Teamsiin ja 365-pilvipalveluun on nähtävissä koko ajan kehittyvissä työvälineissä. Loppukesästä ja varsinkin syksyn taittuessa talveen on tullut ja tulee valtava määrä uudistuksia.

Verkkokokouksiin on saatu uusi käyttöliittymä, osallistujat näkyvät tiiviimmin yhdessä, kuin olisivat samassa tilassa, etäopetuksessa opettaja-oppilasroolit ovat selkeät, kokouksen voi jakaa pienryhmiin työstämään eri aiheita.

Verkkokokoustoiminnallisuus on kuitenkin vain pieni osa Teamsin viestintää ja tiedon hallintaa. Teams herää henkiin tiimien selkeän rakenteen, ryhmitellyn sisällön ja oikein työvälineiden sekä toiminnallisuuksien kautta.

Tiedostohallinta on keskittynyt lähes kokonaisuudessaan Teamsin sisään, omat tiedostot ovat käsiteltävissä samassa paikassa kuin yhteiset, yhteinen tiedon ylläpito ei vaadi erillisiä kopiointeja, vaan taustajärjestelmä huolehtii tallennuksista ja versioinneista.

Meillä on erilaisia tehtäviä, yhteisiä ja omia. Nyt kaikki suunnittelu, tehtävät ja muistutukset löytyvät yhdestä paikasta. Tiimin, projektin ja muun tekemisen seuranta näkyy ja etenee Teamsin tehtävien kautta.

Videopalvelu Stream uudistuu. Videoiden käyttö ja ylläpito tapahtuu myös OneDriven ja SharePointin kautta.

Etätyön sujuvuus ei ole enää kiinni työvälineistä. Kun organisaatioissa panostetaan hybridi-/monimuototyöskentelyyn ja työvälineiden käytön osaamiseen, saadaan rakennettua pohja tulevaisuuden työhön.

Osaamattomuuden kirouksesta osaavaan organisaatioon!