Microsoft 365 – hyödyntämättömät helmet

Koulutus - Konsultointi - Kehittäminen

Microsoft 365 muodostuu useista yhteen kootuista sovelluksista ja pilvipalveluista. Jatkuvan uudistusten ja päivityksien myötä myös ohjelmistojen tietoja voi hyödyntää eri osissa

Tiimit-Teams – tiimityön keskus, projektien hallinta-alusta

 • Tiimin perustaminen
 • Tiimin jäsenet ja oikeudet
 • Mistä tiimi koostuu
 • Tiimin suunnittelu ja kokoaminen
  • Välilehdet, kanavat ja liittimet
  • Viestinnän ja tiedostojen luokittelu
 • Verkkokokoukset, videopalaverit
 • Teams-työpöytäsovellus
 • Mobiilikäyttö

Teamsin taustavoima – Ryhmät-Groups

 • Teams vai Groups – tunne taustat
  • Mitä osia Teamsiin/Groupsiin kuuluu
  • Ryhmät ilman Teamsia
 • Työn suunnittelu ja raportointi – Planner
  • Suunnittelijalla tiimiläisten tehtävät hallintaan
 • Lomakkeet, kyselyt, testit – Forms
 • Muistiinpanot, pöytäkirjat – OneNote
 • Ryhmäsivustot (Teams – SharePoint)
 • Tiedon tuottaminen, jako ja viestintä kanavissa
 • Tiedostot tiimeissä
  • Tiedostojen sijainti
  • Tiedostojen käsittely

SharePoint – osaavan käsissä organisaation intranet, projekti- ja tiimityötila ja  dokumenttienhallinta

 • Mitä Microsoft 365:ssä tulisi tietää SharePointista
 • SharePoint-sivustot
 • Moderni SharePoint – näyttäviä sivustoja näyttävästi
 • Sivustokokoelmat, sivustot, kirjastot, luettelot – mistä lähden liikkeelle?
 • Miksi SharePoint, miksei Teams – vahvemmat yhdessä
 • Tiedon luonti, tuonti, ylläpito – Tiedon elinkaari haltuun
 • Luettelot – usein excel-tiedostoja tehokkaammat
 • Tiedon jakaminen ja käyttäjäoikeudet

Videot ja Stream – Tekstin sijaan kuvaa ja ääntä

 • Organisaation videot esille
 • Verkkokokousten tallenteet suoraan Streamiin
 • Kanavat ja videot
 • Käyttöoikeudet
 • Videoiden lisääminen kanaviin
 • Videoiden upottaminen sivuille
 • Stream – organisaation YouTube

Kokonaisuus voidaan toteuttaa 1 – 2 päivän mittaisena käytännön opiskeluna, jossa edetään aiheittain ja toiminnoittain harjoittein.

Seuraavaksi: Teams – Microsoft 365:n timantti, Microsoft  365 Teams -työpaja,

Ota yhteyttä, niin hoidetaan osaamistarpeet kuntoon:

Ari Saloranta
etu.sukunimi@datalaaki.fi
Puh. 044 708 1648