Opi ohjatusti – opiskele verkossa

Koulutus - Konsultointi - Kehittäminen

Opi ohjatusti – opiskele verkossa

7.9.2017 datalaaki konsultointi koulutus kuvankäsittely Office365 pilvipalvelut tarinat verkkokurssi 0

Koulutus ja oman osaamisen kehittäminen

Varsinkin lyhyissä tietotekniikkakoulutuksissa osallistujan oma opiskelu on hyvinkin nopeatahtista. Erilaisten sovellusten ja ohjelmien koulutuksissa jo perusteista lähtien pieniä asioita ja toimintoja tulee esiin nopealla tahdilla, ja paljon. Kun pitäisi seurata kouluttajan esille nostamia asioita, tehdä muistiinpanoja ja kokeilla omalla koneella samaa, niin siinä kovin montaa asiaa ei mieleen jää.

Opiskelun ohella tehtävät yksilö- tai parhaimmillaan ryhmäharjoitukset sekä yhdessä tehtävien läpikäynti edistää asioiden mieleenjäämistä. Valitettavasti kiire on päivän mantra, johon vedoten koulutukset ovat mahdollisimman tiiviitä ja lyhyitä. Jos koulutuksen välissä on ”etäpäiviä”, niin harvoin niiden ajaksi annettuja itsenäisiä tehtäviä tulee tehtyä. ”Oli niin kiire, etten ehtinyt”.

Verkkokurssit

Kun olisi aikaa, niin ei ole sopivia kursseja tarjolla ja päinvastoin. Näin oman osaamisen kehittäminen usein jää. Verkkokurssit (online-opiskelu) mahdollistavat opiskelun omaan tahtiin mihin vuorokauden aikaan tahansa työpaikalla, kotona, siellä missä verkkoyhteydet toimivat.

Omatoiminen opiskelu ja sen suunnittelu on useille haastavaa – varsinkin kun on kiire. Jos tarjolla on kattava paketti erilaisia online-kursseja, on kuin taivas olisi auki – mitähän kaikkea nyt lähtisi opiskelemaan. Yrityksellä voi olla käytössään opetusvideoita, verkkokursseja, joiden tarkoitus on perehdyttää työntekijät yrityksen järjestelmiin. Usein luotetaan siihen, että kun materiaali on verkossa, niin henkilöstö kyllä sieltä sen opin saa. Valitettavasti pääsääntöisesti homma ei mene noin.

Ajan varaaminen opiskeluun

Kun lähdetään koulutukseen, niin sille varataan koulutuspäiviksi aikaa, mutta harva osaa ottaa aikaa myös opiskeltavien asioiden omaksumiseen. Verkkokursseille ei yleensä osata varata aikaa edes niiden läpikäyntiin, puhumattakaan opiskeltavien aiheiden harjoitteluun.

Kun lähdetään opiskelemaan itsenäisesti, kannattaa tehdä opiskelusuunnitelma, aikatauluttaa ja varata väljästi aikaa myös harjoitteluun ja omaan työhön soveltamiseen.

Lähikoulutus, verkkokurssi ja vierihoito

Kun on mahdollista suunnitella osaamisen kehittäminen lähikoulutuksen, omatoimisen opiskelun ja harjaannuttamisen verkkomateriaalin avulla sekä saada tukea opiskelun ja tekemisen yhteydessä, päästään hyviin tuloksiin. Organisaation uusien ohjelmistojen, järjestelmävaihtojen yhteydessä ja uusien toimintatapojen yhteydessä kannattaa koulutukseen panostaa ja tehdä selkeät osaamisen kehittämiseen tähtäävät suunnitelmat. Uusien asioiden opiskeluun pitää varata myös aikaa. Yksinopiskelu on tylsää, ryhmissä ja työparein tekeminen onnistuu huomattavasti paremmin.

Koulutussuunnittelussa myös kouluttajan rooli on tärkeä, hänellä tulee olla valmiuksia nähdä opiskelijoiden lähtötaso, omaksuminen opiskeltavissa asioissa ja kyky auttaa sekä ohjata ongelmatilanteissa. Yrityskoulutuksissa on myös tehtävä opiskelusuunnitelmat, jolloin verkko-opiskeluille on aikaa ja eteneminen varmistetaan tavalla tai toisella (tehtävät, testit, keskustelut, vierihoito).

Laitetaan henkilöstön osaaminen kuntoon, sillä työvälineensä osaava henkilökunta vääjäämättä tehostaa ja kehittää koko organisaation toimintaa.

Henkilöstön osaaminen kuntoon
Verkkokurssit
Lähikoulutus