Pilvipassi – avain digitalisaatioon

Koulutus - Konsultointi - Kehittäminen

Pilvipassilla voi henkilöstö lunastaa pilvipaikkansa organisaatiossa. Keskeiset organisaation järjestelmät ja palvelut, organisaation muutosvalmennus uusiin toimintamalleihin ja työvälineisiin.

Avain pilvipalveluihin – uusi toimintatapa, lisenssi organisaation pilvipalveluihin.
Mikä on digitalisaation merkitys organisaatiossa?

Miten kohdata organisaatioiden järjestelmä- ym. uudistukset. Mitä johdon, käyttäjien tulee huomioida pilvipalveluihin siirryttäessä.

Tavoitteena on ymmärtää mitä omilla työvälineillä voidaan tehdä ja miten työskentely ja viestintä saadaan organisaation tavoitteita tukemaan.

Keskeiset osa-alueet:

Organisaation toimintakulttuuri

 • Miten työyhteisössä toimitaan nyt ja tulevaisuudessa
 • Kehittämis- ja muutostarpeet
 • Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen

Digitalisoituva maailma – mikä on organisaation asema siinä

 • Organisaation digitalisaatiokehitysaste
 • Työyhteisön valmius kohdata nykyinen ja tuleva ict- ja osaamisvaatimukset
 • Kiire – Työyhteisön ja oman ajan hallinta

Tiedostojen käsittelystä tiedon sisällönhallintaan

 • Tiedon elinkaari
 • Tiedon löytämisen avaimet – luokittelu, ominaisuus-, metatiedot
 • Tiedon hausta tiedon näkyvyyteen

Yhteisön viestintätavat

 • Organisaation viestintäkulttuuri
 • Viestintävälineet ja niiden käyttö
 • Sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Sosiaalinen media organisaation viestintäkulttuuria
 • Yhteisöllinen viestintä ja tekeminen verkostoissa
 • Hiljainen tieto ja sen hyödyntäminen

Tietosuoja ja -turva

 • EU:n tietosuoja-asetus
 • Tietoturvapolitiikasta jokapäiväiseen tietoturvaan
 • Riskienhallinta
 • Some ja tietoturva

Koulutukseen voi liittää organisaation pilvipalveluihin, järjestelmiin liittyviä sovelluskoulutuksia esim. Office 365:n ohjelmistoja ja palveluita.

Koulutuksen pituus määrittyy organisaation tarpeista. Yleisimmin 4 – 8 päivää jaksotettuna 3 – 6 kuukauden ajalle, jolloin oman työn ja organisaationkin kehittämiseen jää aikaa.

Ota yhteyttä, niin hoidetaan osaamistarpeet kuntoon:

Ari Saloranta
etu.sukunimi@datalaaki.fi
Puh. 044 708 1648