Tiimityövälineitä kouluihin

Koulutus - Konsultointi - Kehittäminen

Tiimityövälineitä kouluihin

14.12.2020 datalaaki koulutus Office365 pilvipalvelut Teams 0

Loppukesästä vuoden 2020 lopulle on kierretty 25 peruskoulua ja toteutettu yli 70 erilaista Teamsiin ja Microsoft 365 -pilvipalveluun liittyvää koulutusta ja suunnitteluja. Kiertueen aikana tuli hyvin tutuksi millaisia mahdollisuuksia Teams ja pilvipalvelut tuo kouluihin, opiskeluun ja opetukseen.

Kouluissa kevät pakotti hyödyntämään uusia etätyövälineitä ilman kunnollista perehdyttämistä verkkokokousvälineisiin, niiden tarjoamiin yhteistyömahdollisuuksiin tai viestinnällisiin ratkaisuihin. Tämä antoi hyvän kokemuspohjan syksyn koulutuksiin. Eri kouluissa ja opettajat olivat kovinkin erilaisissa valmiuksissa, osa oli hyödyntänyt etäopetuksessa laajemminkin Teamsia, tiedostojenjakoa ja erilaisia tietovisoja, osa ei ollut tullut lainkaan tutuksi uusiin työmenetelmiin.

Yhteisöllistä viestintää, yhdessä tekemistä

Teams-tiimit tuovat opettajat ja oppilaat yhteen viestimään työstämään ja kokoontumaan yhden käyttöliittymän kautta. Tiedot, tehtävät, materiaalit samassa paikassa helpottavat tiedon löytämistä, suunnittelua ja tekemistä. Teams ei ole vain etäopetusalusta, jossa kokoonnutaan verkkokokouksiin, vaan lähiopetuksen alusta ja tuki ja yhdessä tekemisen työväline.

Opettajien luovaa työskentelyä

Yhteisöllisyyys Lahdessa tapahtuu valitettavasti suljetussa ympäristössä. Opettajat ja oppilaat ovat suljettu omaan ympäristöönsä. Mahdollisuus organisaation ulkopuolisiin kontakteihin on estetty. Tarve viestiä ja tehdä yhteistyötä myös esim. vanhempien, eri kuntien opettajien kanssa on suuri ja varsinkin koulujen rehtoreita rasittaa, etteivät he ole koulujensa jäseniä 😒.

Etäopetus verkkokokouksin

Säännölliset etäopetustunnit on helppo toteuttaa luokan tiimin kanssa, mutta myös vanhempainillat ym. Pystytään verkkokokouksin toteuttamaan (Lahdessa ainoa mahdollisuus suljetussa ympäristössä). Nykyisillä kokousasetuksilla kyetään oppilaat odottamaan virtuaaliluokkaan pääsyä, asettamaan osallistujiksi ja sulkemaan mikrofonit, jotta häiriökäyttäytyminen estyy.

Pienryhmätilat tulivat vihdoin joulukuussa (2020) saataville. Nyt luokka voidaan tunnin aikana jakaa helposti pienryhmiin työstämään ja keskustelemaan ryhmille suunnattuja aiheita.

Ajan- ja tehtävienhallintaa

Erilaisten yhteisten suunnitelmien, tehtävien ja projektienkin hallintaan liittyvät välineet ovat melko vieraita. Planner, Trello toimivat mainiosti yhteisen tekemisen määrityksiin, vastuuttamiseen ja aikatauluttamiseen. Vuosikellot, lukusuunnitelmat, oppilasprojektit ym. Kyetään määrittämään ja ylläpitämään helposti, muistutuksineen.

Oppilaat oppivat tehtävienhallintaa, ottamaan vastuuta yhteisitä tekemisistä sekä projektimaista työstämistä.

Lists – luettelot, kalenterit ja web-sivut

Perinteisistä wordeista ja exceleistä voidaan siirtyä nykyaikaisiin tietojen ylläpitoon liittyviin työvälineisiin. Käytössä on useita työvälineitä, joita ja joiden sisältöjä voidaan liittää tiimien kanaviin.

Uudet luettelot mahdollistavat erilaiset varauslistat, poissaololuettelot ym., Forms on kouluissa hyvin käytetty kyselytyökalu erilaisiin tietovisoihin, tehtäviin ja kokeisiin. Sitä vastoin Teamsin taustajärjestelmän web-sivujen, ilmoitusten, uutisten tekemiseen tarkoitetut web-sivut ovat uppo-outo alue.

OneNote-muistikirjat ovat keskeinen osa opetuspuolen tiimirakenteita. Niiden käyttö on ollut kuitenkin melko vähäistä. Yhteiset materiaalit, kotitehtävät, oppilaille jaettavat materiaalit sekä oppilaiden työt ovat samassa Luokan muistikirjassa (Classroom Notebook). Eri muistikirjan osat mahdollistavat yhdessä tuottamisen, opettajien oman osan ja jokaisella oppilaalla on oma muistikirjaosansa.

Teams on yhteisöllinen ja jokaiselle jäsenelle lähes samoin oikeuksin tiedon käsittelyyn tarkoitettua alusta, niin OneNote-muistikirja tuo siihen yksilöllisyyden ja henkilökohtaisen materiaalin käsittelymahdollisuuden.

Luokkatiimi, tehtävät ja arvosanat

Luokkatyyppisessä tiimissä voivat opettajat luoda tehtäviä ja kokeita oppilaille keskitetysti ja julkaista niitä sopiviin kanaviin. Oppilaat pääsevät helposti tekemään yksilösuorituksiaan, jotka opettajat palautusten jälkeen arvioivat ja kommentoivat. Opettajien palauttamat tehtävät ja kokeet ilmestyvät kullekin oppilaalle Arvosanat-välilehdellä.

Lahden peruskoulujen opettajilla on nyt laajat valmiudet etäopetukseen, tiimimäiseen koulun työskentelyyn ja uusiin työvälineisiin, niin lähi- kuin etäopetuksessa.

Hyvää joulunodotusta!

Osaamattomuuden kirouksesta osaavaan organisaatioon!