Verkkokursseja Teamsilla

Koulutus - Konsultointi - Kehittäminen

Verkkokursseja Teamsilla

6.5.2020 koulutus 0

Näin etätyön, -opetuksen ja -opiskelun aikana luodaan paljon uusia käytäntöjä, luovia ratkaisuja otetaan helpommin käyttöön ja testaillaan.

Etäopetus (myös etätyöskentely ja -opiskelu) on melko vaativaa ja edellyttää usein paljon uudenlaista suunnittelua, erilaista materiaalia, työskentelytapoja ym. kuin  perinteinen lähiopetus. Verkkokurssit ovat oiva apu online opetuksen tukena. Mutta löytyykö sopivia verkkokursseja ja materiaaleja?

Tallenna verkkokokoukset ja opetus

Teams kokoukset voivat olla normaaleja verkkokokouksia, webinaareja, mutta myös esitysmateriaalien, ohjeiden, tehtävien tekoon soveltuvia tallenteita. Videot tallentuvat suoraan Streamiin, jossa niitä voi ryhmitellä ja jakaa, hiukan myös käsitellä.

Teams-tallennuksia kannattaa suunnitella lyhyin aihekohtaisin tallennuksin lopettamalla ja aloittamalla verkkokokouksen aikana tallennus sopivin väliajoin. Tämä helpottaa videoiden monipuolisemman käytön ja koska Streamissa ei ole varsinaista videoeditoria, jolla pitkiä tallenteita voisi käsitellä (pienellä kikkailulla kyllä onnistuu).

Videoita on kätevä toteuttaa esimerkiksi älypuhelimilla, josta ne vaikka Streamin sovelluksella ladataan Streamiin. Streamissa videoihin voi liittää kätevästi erilaisia aktiviteetteja mm. Forms-lomakkeilla osaamisen ja ymmärtämisen varmistamiseksi.

Teams keskeisenä verkkokurssien ja -materiaalien koostajana

Organisaatioiden perehdyttämisohjeet, opiskeltaviin asioihin liittyvät videot ja materiaalit voi kätevästi koota ja ryhmitellä Teamsin aiheisiin liittyvien tiimien kanaviin. Myös SharePointin web-sivuilla voi toteuttaa verkkomateriaalien koostamisen ”perinteisin” valikoin ja hyperlinkein.

Yhteiset OneNote-muistikirjat toimivat kattavien materiaalien ja koosteiden sovelluksena. Tehtäviä ja palautuksia voi useampi tehdä omiin välilehtiin ja kirjoittaa yhteisiä suunnitelmia.

Kysely Teams-välilehteen

Plannerin kytkeminen verkkokursseihin mahdollistaa tekemisten aikatauluttamiset, tehtävämääritykset ja etenemisien seurannan.

Teams tiimit ja kanavat muodostavat selkeitä kokonaisuuksia erilaisten projektien, opetusaiheiden, viestinnän, tehtävien, kokousten ja materiaalien kokoajina.

Välilehtien lisäys

Hyödynnetään etätyöaika

Karanteenit loppuvat, mutta etäopetus, -työ ja -opiskelu tulee yleistymään ja jatkumaan, joten näistä kokemuksista ja opeista on hyvä ottaa käytäntöön.

Etäopetukset, verkkokokoukset, materiaalit, viestintä ym. kannattaa ottaa talteen ja hyödyntää tulevaisuudessa. Microsoft 365:ssä on työvälineet suurimpaan osaan ja esim. videoeditoreilla muokkaa videot käteviksi kokonaisuuksiksi.

Osaamattomuuden kirouksesta osaavaan organisaatioon!