Etätyön työkalupakki Microsoft 365 Teams

Koulutus - Konsultointi - Kehittäminen

Microsoft 365 on täydellinen etätyöläisen työkalupakki, josta löytyy verkkokokoustamiseen, viestintään, suunnitteluun, tehtävien- ja ajanhallintaan sekä tiedostojen ylläpitoon liittyvät työvälineet.

Koulutussisältö

Kokonaisuus kattaa keskeisimmät Microsoft 365 -työvälineet ja niiden käyttötarkoitukset, miten organisaation asiakas- ja sisäinen viestintä voidaan toteuttaa sekä kuinka luoda organisaation toimintaa ja tarpeita vastaavia Teams-tiimejä,

Tiedostojen käsittely pilvilevyasemissa ja tiimeissä on keskeinen osa omaa ja tiimeissä työskentelyä pc:llä tai mobiililaitteilla. Se myös eroaa melkoisesti perinteisestä Windowsin tiedostokäsittelystä.

 • Microsoft 365 työvälineet tutuksi
 • Teams verkkokokoukset ja viestintä
 • Teams suunnittelu ja tiedostohallinta

Microsoft 365 työvälineet tutuksi

 • Microsoft 365 kiertoajelu – mitä sovelluksia ja mihin käyttöön
 • Keskeisten työvälineiden tarkempi tutkiminen
  • Tiedostot – omat ja yhteiset OneDrive ja SharePoint
  • Oma taustapalvelija – Delve
  • Sähköposti ei kuole – Outlook
  • Omat ja yhteiset muistikirjat – OneNote
  • Omat ja yhteiset tehtävät ja suunnitelmat – To-Do ja Planner
  • Kyselyt ja asiakaspalautteet – Forms
  • Yhteiset tiedot järjestykseen luetteloilla – Lists
  • Kokoustallenteet ja videot – Stream (tulossa uusi Stream kesällä 2021)
  • Teamsin taustajärjestelmä, tiedostot web-sivut, intranet – SharePoint
 • Työtilana Teams

Teams verkkokokoukset ja viestintä

 • Verkkokokouksen valmistelut
  • Kokousasetukset
  • Asetukset ja materiaalit
 • Laitteistot
 • Pikakokoukset ja ajastetut
 • Tiimi- vai ryhmäkokous
 • Ennen, kokouksessa ja kokouksen jälkeen
 • Pienryhmätilat kokouksessa
  • Pienryhmätilojen luonti
  • Jäsenten lisäääminen tiloihin
  • Tilaviestintä
 • Osallistujien aktivointi ja yhteistyö
 • Microsoft 365 viestintä – Teams keskiössä
  • Kanavaviestintä
  • Pika- ja ryhmäviestintä
  • Sähköposti tiimiviestinnässä
  • Viestit tiimien välillä
 • Viestintä ulkopuolisten kanssa
 • Teams- ja sähköpostiviestintä

Teams suunnittelu ja tiedostohallinta

 • Tiimien suunnittelu ja luonti
  • Tiimityypit, ryhmät ja tiimit malleista
  • Tiimi vai kanava
  • Kanavat ja välilehdet
 • Tiimisisältöjen luonti ja ylläpito
 • Sovellukset tiimien työvälineiksi
  • Suunnitelmat ja tehtävät – Planner – To-Do
  • Luettelot – Lists
  • Muistikirjat – OneNote
  • Yhteiset kyselyt – Forms
 • Työvuorot, kellokortit – Shifts-Vuorot
 • Pyynnöt ja hyväksynnät
 • Tiedostot Microsoft 365 -pilvessä
 • Omat tiedostot – OneDrive
 • OneDrive Teamsissa
 • Yhteiset tiedostot – Teams – SharePoint
 • Tiedostojen jakaminen
 • Tiimien tiedostot
 • Yhteinen tiedostokäsittely

Toteutus

 • Verkkokokouksina Teams
  • 3 x 2 tuntia tai 2 x 3 tuntia
 • Toteutus myös lähikoulutuksena
  (osallistujamäärä ja etäisyydet huomioiden)
 • Sovittuina aikoina

Ota yhteyttä, niin hoidetaan osaamistarpeet kuntoon:

Ari Saloranta
etu.sukunimi@datalaaki.fi
Puh. 044 708 1648