Microsoft 365 tehokäyttöön etätyössä

Koulutus - Konsultointi - Kehittäminen

Microsoft 365 on täydellinen etätyöläisen työkalupakki, josta löytyy verkkokokoustamiseen, viestintään, suunnitteluun, tehtävien- ja ajanhallintaan sekä tiedostojen ylläpitoon liittyvät työvälineet.

Koulutussisältö

Kokonaisuus kattaa keskeisimmät Microsoft 365 -työvälineet ja niiden käyttötarkoitukset, miten organisaation asiakas- ja sisäinen viestintä voidaan toteuttaa sekä kuinka luoda organisaation toimintaa ja tarpeita vastaavia Teams-tiimejä,

Tiedostojen käsittely pilvilevyasemissa ja tiimeissä on keskeinen osa omaa ja tiimeissä työskentelyä pc:llä tai mobiililaitteilla. Se myös eroaa melkoisesti perinteisestä Windowsin tiedostokäsittelystä.

 • Microsoft 365 työvälineet tutuksi
 • Teams verkkokokoukset ja viestintä
 • Teams suunnittelu ja tiedostohallinta

Microsoft 365 työvälineet tutuksi

 • Microsoft 365 kiertoajelu – mitä sovelluksia ja mihin käyttöön
 • Keskeisten työvälineiden tarkempi tutkiminen
  • OneDrive
  • Delve
  • Outlook
  • OneNote
  • To-Do
  • Planner
  • Forms
  • Stream
 • Työtilana Teams

Teams verkkokokoukset ja viestintä

 • Verkkokokouksen valmistelut
 • Laitteistot
 • Pikakokoukset ja ajastetut
 • Tiimi- vai ryhmäkokous
 • Ennen, kokouksessa ja kokouksen jälkeen
 • Pienryhmätilat kokouksessa
 • Microsoft 365 viestintä – Teams keskiössä
  • Kanavaviestintä
  • Pika- ja ryhmäviestintä
  • Sähköposti tiimiviestinnässä
  • Viestit tiimien välillä
 • Viestintä ulkopuolisten kanssa

Teams suunnittelu ja tiedostohallinta

 • Tiedostot Microsoft 365 -pilvessä
 • Omat tiedostot – OneDrive
 • Yhteiset tiedostot – Teams – SharePoint
 • Tiedostojen jakaminen
 • Tiimien tiedostot
 • Yhteinen tiedostokäsittely

Toteutus

 • Verkkokokouksina Teams
  • 3 x 2 tuntia tai 2 x 3 tuntia
 • Hinta
  • 780 € + alv. (max. 15 osallistujaa) (Koronahinta)
  • Yleiskoulutus 70 € + alv/henkilö. (min. 10 osallistujaa)
 • Toteutus myös lähikoulutuksena
  (osallistujamäärä ja etäisyydet huomioiden)
 • Sovittuina aikoina

Ota yhteyttä, niin hoidetaan osaamistarpeet kuntoon:

Ari Saloranta
etu.sukunimi@datalaaki.fi
Puh. 044 708 1648