Teams perusteet

Koulutus - Konsultointi - Kehittäminen

Teams on helppo ottaa käyttöön, mutta taustat ymmärtämällä ja Microsoft 365 sovellusten osaamisella kyetään suunnittelemaan ja toteuttamaan toimivia ja käyttäjiä palvelevia tiimejä.

 • Teamsin keskeiset toiminnot
  • Käyttöliittymä ja osat
  • Omat ja yhteiset sisällöt
 • Mistä tiimi koostuu
  • Kanavat
  • Välilehdet
  • Viestit
  • Tiedostot
  • Sovellukset
 • Erilaiset tiimityypit
 • Viestintä tiimissä
  • Kanavaviestintä
  • Pika-, ryhmäviestit
 • Keskustelut – yhteiset ja yksityiset
 • Kanavat – viestinnän ja tekemisen ryhmittäminen
 • Kanavien sisällöt – välilehdet
  • Keskeiset sisällöt
  • Sovellukset
  • Web-sivut
 • Omat ja tiimiläisten tiedot
 • Verkko-kokoukset ja kokousten järjestäminen
 • Yhteistyötä suoraan Teamsissa
 • Tiedostokäsittely Teamsissa
  • Yhteiset tiedostot ja yhteiskäyttö
  • Kanava on kansio
 • Hauilla enemmän tietoa
 • Mobiilikäyttö

Tunnin täsmät -osa-alueet