Lists – luetteloilla tiedot järjestyksessä

Koulutus - Konsultointi - Kehittäminen

Vuoden 2020 lopulla ilmestyi kaivattu uusien luetteloiden käyttöliittymä. Erilaisten luetteloiden tekeminen ja ylläpitäminen on tuotu lähellä käyttäjiä.

Luetteloita voi tehdä suoraan Teamsissa tai Lists-sovelluskäyttöliittymällä. Luettelot ovat SharePointin luetteloita, mutta niiden peruskäsittely voidaan tehdä esim. Teamsissa.

 • Luetteloiden perusasioita
  • Mitä luettelot ovat
  • Keskeiset termit ja käsitteet
 • Lists-luettelot selaimessa ja Teamsissa
 • Luettelon luonti ja tekeminen
  • Tyhjästä, Excelistä, mallista
 • Luettelosarakkeet ja niiden luonti
  • Tiedot sarakkeissa
  • Saraketyypit
  • Sarakejärjestys
 • Tietojen syöttö luetteloihin
  • Uusi tieto luetteloon
  • Tiedon syöttö ja muokkaus
  • Tietojen käsittely ruudukkonäkymässä
 • Luetteloiden muokkaus ja muotoilu
  • Sarakkeen muokkaus
  • Sarakemuotoilut
 • Tiedon suodatus
  • Oikea tieto esille
  • Sarakesuodatus
 • Näkymät ja ryhmittelyt
  • Valmiilla hauilla haluttu tieto esiin
  • Tiedon ryhmittelyt ja luokitukset
 • Luetteloiden käsittely SharePointissa
  • Luetteloiden käsittely syvällisemmin
 • Tiedostojen liittäminen luetteloihin
  • Tiedostonäkymiin selventäviä sarakkeita
  • Luettelot tiedostoista
  • Tiedostokortit
 • Luettelon luonti Excel-taulukoista
  • Olemassa olevat Excel-taulukot Lists—luetteloiksi
  • Excel-luettelo Excel-taulukoksi
 • Luetteloilmoitukset
  • Kuka saa tiedon luetteloihin tulevista tiedoista
  • Mistä ilmoitetaan

Tunnin täsmät -osa-alueet