Suunnittelut, tehtävät ja projektit – Planner – To-Do

Koulutus - Konsultointi - Kehittäminen

Yhteisten ja omien tehtävien, suunnitelmien ja aikataulujen tekoon ja ylläpitoon Planner tuo helppokäyttöisen ja näkyvän työvälineen.

Planner ja To-Do on myös kytketty Teamsiin, joten sen käyttö ei tarvitse aina oman sovelluksen avaamista.

 • Planner Teamsissa ja selaimessa
 • Suunnitelman luonti
  • Teamsissa
  • Selaimen sovelluksessa
  • Käyttöoikeudet
 • Tehtävät ja niiden määritys
  • Tehtävän luonti
  • Elinkaari ja aikataulu
  • Tehtävän osittaminen
 • Vastuut ja aikataulut
  • Tehtävällä vastuuhenkilö(t)
  • Tehtävän aloitus ja määräpäivä
 • Tehtävän pilkkominen eri vaiheisiin – tarkistusluettelo
  • Isommat tehtävät palastellaan osiin
  • Tehtävän osien merkitseminen valmiiksi
 • Tehtävän elinkaari
  • Missä tilassa tehtävä on
  • Valmistuminen
 • Tehtävien ryhmittely – säilöt
  • Erilaiset tehtävät luokitellaan säilöihin
  • Vuosikello kuukausisäilöissä
 • Ilmoitukset ja viestit tehtävästä
  • Vastuuhenkilölle ilmoitukset tehtävien aikatauluista
  • Mihin ilmoitukset tulevat
 • Tehtäväluettelot, kaaviot ja aikataulut
  • Tehtävien tarkastelu eri tavoilla
 • Tehtävänäkymät ja suodatukset
  • Halutut tehtävät esiin ja näkymään
 • Plannerin käyttö tiimissä ja Teamsissa
  • Tiimien tehtävät Teamsissa
  • Omat ja vastuutehtävät
 • Outlookin tehtävät ja To-Do
  • Sähköpostin liputus
  • Omat tehtävät
 • Planner-asetukset
 • Mobiilikäyttö

Tunnin täsmät -osa-alueet