PowerShell – edistynyt käyttö

Koulutus - Konsultointi - Kehittäminen

Kysytty PowerShell-koulutus, josta heti tarvittiin jo toinen toteutus Lahden seudulle.

PowerShell työkaluja työyhteisön ylläpitotehtäviin. Perusteet hallitsevalle kahden päivän tehokurssi.

Aika: 17. – 18.10.2017, klo 9:00 – 16:00
Paikka: Vesimäentie 4, Hollola
Kouluttaja: Jarkko Muhonen, Edera Partners Oy
Hinta: 700 € + alv.

Sisältö:

PÄIVÄ I

Osa 1: PowerShellin käyttö

 • Komentojen syntaksi
 • Putkitus ja objektit
 • Funktiot
 • Formatointi
 • Muuttujat
 • PowerShell-asemat ja -toimittajat
 • Moduulit (esim. AzureAD)
 • Profiilit

Osa 2: PowerShell ja tietoturva

 • Skriptien ajaminen
 • Varmenteet ja skriptit
 • Credentiaalit
 • Hups, mitä tuli tehtyä?

Osa 3: PowerShell skriptien perusasiat

 • Tietoturva-asetukset
 • Loopit
 • Ehtolauseet
 • Virheiden käsittely

Osa 4: Käyttöjärjestelmän perushallinta PowerShellillä

 • Prosessit
 • Palvelut
 • Rekisteri
 • Tiedostojen käsittely
 • Event-lokien käsittely

Osa 5: Taustatehtävät ja ajastetut tehtävät

 • Background Jobs and Scheduled Jobs – käyttö paikallisesti

Osa 6: Etähallinta PowerShellillä

 • Windows PowerShell Remoting
 • Windows Remote Management (WS-Management)
 • Komennot etähallintaan
 • Taustatehtävät ja ajastetut tehtävät etäkoneissa
 • WMI- ja CIM-komentojen käyttö ja niiden erot

Osa 7: Edistyneet funktiot

 • Komennosta edistyneeseen funktioon
 • Skriptimoduulin luominen
 • Funktioiden parametrit, syötteiden validointi ja putkituksen käyttö
 • Useita objekteja käyttävien funktioiden kirjoittaminen
 • Funktion tulostuksen jalostaminen
 • Help-opasteiden käyttäminen funktioiden dokumentoinnissa
 • Whatif- ja Confirm-parametrien käyttö funktioissa.Sivunvaihto

PÄIVÄ II

Osa 8: Controller-skriptit

 • Mitä ovat nk. controller-skriptit?
 • Käyttöliittymän sisältävien controller-skriptien luonti
 • Funktiot controller-skripteissä
 • Controller-skriptien käyttö toimintojen automatisointiin ja raportointiin.

Osa 9: PowerShell-skriptin virheiden käsittely

 • Virheiden käsittelyn tekniikat
 • Virheiden käsittelyn lisääminen skriptiin
 • Virheiden ohjaaminen tekstitiedostoon.

Osa 10: PowerShell-skriptien analysointi ja debuggaus

 • Debuggaustekniikat
 • Skriptin analysointi ja debuggaus.

Osa 11: Palvelinkonfiguraatioiden hallinta Desired State Configurationin avulla

 • Mikä DSC (Desired State Configuration) on?
 • DSC-konfiguraatiotiedoston luonti
 • DSC-resurssit
 • DSC-konfiguraation levitys push- tai pull -mallilla.

Osa 12: PowerShell Workflow

 • PowerShell-workflow:n toimintaperiaatteet

Kysy lisää ja ilmoittaudu kurssille:
Ari Saloranta
etu.sukunimi@datalaaki.fi
Puh. 044 708 1648